MONDELEZ

Logistički
podaci

Mondalez
kutije

MONDELEZ SLADOLEDI

Provjerite sve specifikacije.

Tablica je dostupna na desktop računalima.​

Naziv Proizvoda Težina(g)/KOM Težina(ml) Šifra EAN/KOM EAN/KART KOM/KART KOM/PAL
MILKA KORNET 72g 110ml 790100 8606018613540 8606018613557 20 2800
MILKA CRUNCHY ŠTAPIĆ 66g 110ml 790101 5903021302137 5903021302120 20 3780
MILKA ALMOND 67g 100ml 790102 5900130032627 5900130032610 20 3780
MILKA CASHEW CARAMEL TUB 305g 480ml 790103 4007993025511 4007993025528 6 1344
MILKA BROWNIE&BERRY 320g 480ml 790104 4007993023197 4007993025504 6 1344
MILKA CUP 101g 185ml 790105 5903021302076 5903021302069 12 1920
MILKA CLASSIC ŠTAPIĆ 284g 4x100ml 790106 5903021304001 5900130034355 8 720
MILKA MINI ŠTAPIĆ 222g mpack 6x50ml 790107 4007993023906 4007993023913 8 816
TOBLERONE ŠTAPIĆ 66g 100ml 790108 5903021302151 5903021302144 20 3780
TOBLERONE 58 95ml 790109 3274664972738 3274664072735 16 4032
TOBLERONE KORNET 350g 6x95ml 790110 3274661106945 13274661106942 6 720
TOBLERONE ŠTAPIĆ 264g 4x100ml 790111 4007993020264 4007993020271 8 720
OREO SANDWICH 81g 135ml 790112 3800029131474 3800029114170 24 3600
OREO TUB 263g 480ml 790113 4007993027492 4007993027485 6 1344
OREO KORNET 250g 4x110ml 790114 4007993057109 4007993057116 8 3456
OREO CUP 94g 185ml 790115 5903021302090 5903021302083 12 1920
OREO ŠTAPIĆ 65g 110ml 790116 5903021303943 5900130034348 20 3780
OREO KORNET / 110ml 790117 5900130032764 5900130032757 16 3952
OREO MINI ŠTAPIĆ 210g 6x50ml 790118 4007993022237 4007993024200 8 816

KONTAKTIRAJTE NAS

Javi nam se!

I dogovori vrhunske uvjete uz najbolje sladolede.